Dự án Waterpoint Long An được Ngân hàng OCB và Standard Chartered Việt Nam bảo lãnh cho vay

Dự án Waterpoint Bến Lức Long An được Ngân hàng OCB và Standard Chartered Việt Nam bảo lãnh cho vay

Theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long ngày 18/06/2019, Nam Long phê duyệt bảo lãnh khoản cho vay của Công ty Cổ phần Southgate tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho dự án Waterpoint Bến Lức Long An 165 hecta với hạn mức 1.315.000.000.000 đồng. Và Ngân hàng CPTM Phương Đông (OCB) là 1.115.000.000.000 đồng.

Dự án Nam Long triển khai bán hàng trong ăm 2019

Văn bản ngân hàng OCB và Standard Chartered Việt Nam bảo lãnh cho người mua nhà dự án Waterpoint Bến Lức Long An.

Dự án Waterpoint Bến Lức Long An OCB bảo lãnhNGAN-HANG-BAO-LANH-DU-AN-WATERPOINT-NAM-LONG-LONG-AN-02-min

2.8/5 - (14 votes)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*